Viglacera (VGC): Giao ban tháng 11/2023 và chuẩn bị kế hoạch SXKD năm 2024 Viglacera (VGC): Giao ban tháng 11/2023 và chuẩn bị kế hoạch SXKD năm 2024